ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII „Ż” W DNIU 09 KWIETNIA 2022

W związku z otrzymanym zawiadomieniem od PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu o planowanym przystąpieniu w dniu 09 kwietnia 2022 roku do wykonania prac związanych z usunięciem awarii, która wystąpiła na sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej w Olkuszu oraz o konieczności zamknięcia odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Basztową do skrzyżowania z ul. Żuradzką na czas prowadzonych prac, nastąpi zmiana trasy przejazdu linii komunikacji miejskiej „Ż”.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym czasie linia „Ż” do Żurady będzie realizowana objazdem:                                  – Olkusz Skarbek (ul. K.K. Wielkiego) – Olkusz Supersam (ul. Kościuszki) – wiaduktem ul. 29 Listopada – ul. Parkową i dalej wg. obowiązującej trasy.

W kierunku Olkusza trasa przejazdu autobusu nie ulegnie zmianie. Przystanki przy ulicy Górniczej, Mickiewicza, Żuradzkiej (jedynie w kierunku Żurady) nie będą w tych dniach obsługiwane.

W przypadku przedłużenia się lub skrócenia trwania remontu z przyczyn niezależnych od nas objazd będzie realizowany do odwołania. W związku z objazdem mogą występować opóźnienia w realizacji kursów.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.