ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII „Ż”

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu uprzejmie informuje, iż z dniem 16 października 2023 roku ulega zmianie trasa przejazdu linii „Ż”. Linia ponownie będzie kursować ul. Mazaniec i ul. Czarnogórską. Zmianie ulegną również godziny odjazdów poszczególnych kursów. Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy zamieszonymi na tabliczkach przystankowych.