Zmiana w sprzedaży biletów na liniach BP, G, WK, ZP, ZZ oraz Ż

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż do dnia 31.12.2017 r. na liniach BP, G, WK, ZP, ZZ oraz Ż będą obowiązywały bilety jednorazowe wydawane z kasy fiskalnej (paragony). Od 01 stycznia 2018 r. pasażerowie wymienionych powyżej linii będą zobowiązani do zakupu biletów jednorazowych emitowanych przez ZKG „KM” w Olkuszu, skasowaniu ich w kasownikach znajdujących się w autobusach oraz zachowania na czas kontroli.

Sprzedaż biletów jednorazowych będzie prowadzona przez kierowców autobusów oraz punkty sprzedaży, takie jak: kioski i sklepy. Bilety miesięczne będzie można nabywać w budynku na placu pod Supersamem (żółty budynek z tyłu placu autobusowego): sprzedaż 4 dni robocze przed końcem każdego miesiąca oraz 3 dni robocze nowego miesiąca – w godz. 07:30-16:30 oraz siedzibie Związku przy Al. 1000-lecia 2 c /budynek Straży Pożarnej/ – pozostałe dni.

 Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych nie ulegają zmianie.