ZMIANY W REALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY LINII 472, 474, 475 ORAZ 477

W związku z trwającą przebudową drogi w Bogucinie Dużym informujemy, iż z dniem 08 maja 2023 roku, obecnie wyłączony z ruchu odcinek drogi zostanie ponownie otwarty. Przystanki „Bogucin Duży I” oraz „Bogucin Duży II Kiosk” będą ponownie obsługiwane.

Z dniem 08 maja br. wykonawca remontu rozpoczyna kolejny etap prac i tak z ruchu samochodowego wyłączony zostanie odcinek drogi w Bogucinie Dużym, począwszy od skrzyżowania z drogą do Bogucina Małego aż do skrzyżowania z drogą do Jaroszowca (przez Las). Przystanki „Bogucin Duży tymczasowy”, „Bogucin Duży III”, „Bogucin Mały tymczasowy” zostaną wyłączone z obsługi dla autobusów komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną zmiany w sposobie realizacji komunikacji w tym rejonie:
– linia 472 nie będzie kursować przez Podgrabie, Bogucin Duży;
– linia 474 nie będzie obsługiwać przystanków „Bogucin Duży tymczasowy”, „Bogucin Duży III” i będzie kursować wg. zmienionego rozkładu jazdy z obsługą przystanków „Bogucin Duży I” oraz „Bogucin Duży II Kiosk”;
– dla linii 475 przywrócony do realizacji zostanie rozkład jazdy obowiązujący sprzed wprowadzenia objazdów;
– dla linii 477 przywrócony do realizacji zostanie rozkład jazdy obowiązujący sprzed wprowadzenia objazdów.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami, które zostaną zamieszczone na tabliczkach przystankowych oraz na naszej stronie internetowej.