ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY LINII „SŁ”

Z dniem 01 marca 2023 roku /środa/, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, ulega zmianie rozkład jazdy linii „SŁ”. Korekta rozkładu jazdy w dni robocze polega na przyspieszeniu pierwszych dwóch kursów z osiedla Słowiki o 10 minut, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami Mieszkańców. Kurs relacji Olkusz Jasna – Olkusz Supersam o godz. 17:53 oraz kurs relacji Olkusz Supersam – Olkusz Jasna o godz.18:15 zostają zawieszone z powodu znikomego zainteresowania ze strony pasażerów.

Ponadto zostają uruchomione dodatkowe kursy w soboty relacji Olkusz Jasna – Olkusz Supersam oraz dwa kursy Olkusz Jasna – Olkusz Cmentarz.

Nowy rozkład jazdy jest już udostępniony do wiadomości na naszej stronie internetowej, dodatkowo rozkłady w wersji papierowej można pobrać u kierowcy autobusu.

Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy.