Przetarg nieograniczony pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINIACH ZKG KM W OLKUSZU”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ (poprawiona 07.12.2018r.)Załącznik 1 SIWZZałącznik 2 SIWZZałącznik 3a SIWZZałącznik 3b SIWZZałącznik 4a do SIWZ oraz załącznik 3a do umowyZałącznik 4b do SIWZ oraz załącznik 3b do umowyZałącznik 5 SIWZZałącznik 6 SIWZZałącznik 7 SIWZ Załącznik 8a SIWZ umowaZałącznik 8b SIWZ umowaZałącznik 1a do umowyZałącznik 1b do umowyZałącznik 2a do

Więcej o: ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY LINII „ZZ” I „ZP”

ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY LINII „ZZ” I „ZP”

Z dniem 03.12.2018 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii „ZZ” i „ZP”. Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z naszej strony internetowej, gdzie zostały zamieszczone zmienione rozkłady jazdy linii „ZP” i „ZZ”.

Więcej o: LINIE 463 i 461 POWRACAJĄ NA SWOJE TRASY PRZEJAZDU!

LINIE 463 i 461 POWRACAJĄ NA SWOJE TRASY PRZEJAZDU!

Informujemy, że od soboty – 01 grudnia 2018 r. linia 463, a od poniedziałku – 03 grudnia 2018 r. również i linia 461 będą kursować bez objazdu w Krzykawie. Ponownie linie te będą obsługiwały przystanki: „Krzykawa Szkoła” oraz „Krzykawa Remiza”.

Więcej o: ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „BP”

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „BP”

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż z dniem 03.12.2018 r. kurs linii „BP” relacji: Pazurek – Podlesie – Olkusz Orzeszkowej z godz. 5:05 zostanie przyspieszony o 10 minut. Kurs ten z przystanku Pazurek będzie odjeżdżał o godz. 4:55.

Więcej o: ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „Ż”

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „Ż”

Informujemy, iż z dniem 03.12.2018 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w rozkładzie jazdy linii „Ż”: – kurs po godz. 10:55 relacji: Olkusz Orzeszkowej – Dw. PKP – Czarnogórska – Żurada zostanie skrócony, będzie rozpoczynał się z Dw. PKS o godz. 11:15 oraz będzie kursował trasą okólną: Dw. PKS – Czarnogórska – Żurada Pętla (odjazd z

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 621952-N-2018

SIWZ-tablica  Załącznik_nr_1_SIWZ Załącznik_nr_2 Załącznik_nr_3 Załącznik_nr_4 Załącznik_nr_5 Załącznik_nr_6_UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Link do opubikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fa9872c-f51f-4f5e-91ad-66cd2d6c2fd9   Dodano 03.10.2018r. wyjasnienia siwz   Dodano 08.10.2018r. Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2018r   Dodano 24.10.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Dodana 07.11.2018r. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TROKSA, BRACIEJÓWKI, PODLESIA

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TROKSA, BRACIEJÓWKI, PODLESIA korzystających z linii komunikacyjnej „BP”. W związku z brakiem możliwości przejazdu drogą powiatową  TROKS – BRACIEJOWKA – JANGROT – TRZYCIĄŻ w dniu 21.08.2018 r. [wtorek] od godz. 8:00 do godz. 19:00, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu  informuje, że linia komunikacyjna „BP” będzie realizować kursy do

Więcej o: UMOWY NA DOSTAWĘ NOWYCH AUTOBUSÓW PODPISANE!

UMOWY NA DOSTAWĘ NOWYCH AUTOBUSÓW PODPISANE!

W dniu 18 lipca br. Zarząd Związku oraz przedstawiciele przedsiębiorstw Solaris Bus & Coach S.A. i AUTOSAN Sp. z o.o. złożyli podpisy pod umowami na dostawę 23 pojazdów. Już w połowie przyszłego roku, dzięki dotacji unijnej mieszkańcy gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno korzystający z komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek, będą mogli podróżować nie tylko nowoczesnymi,

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 581447-N-2018

Ogłoszenie – tablica SIWZ-tablica Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta Zalacznik_nr_2 zalacznik_nr_3 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Zalacznik_nr_5 zał nr 6 – UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Dodano 13.07.2018r. Zawiadomnienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu opublikowane w systemie BZP: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/67b31357-1ff8-4e9b-8795-e09aff643ce1

Więcej o: SKRÓCONY PRZEJAZD LINII 466 I 467

SKRÓCONY PRZEJAZD LINII 466 I 467

Informujemy, że w związku z otrzymaną informacją od wykonawcy przebudowy drogi w miejscowości Bór Biskupi, o możliwości wjazdu autobusów komunikacji miejskich na odcinek drogi od przystanku Bór Biskupi Przeń do rozjazdu przy ul. Wiejskiej. Od dnia jutrzejszego, tj. od 27.06.2018 r. /środa/ linie 466 i 467 będą realizować wjazd do Boru Biskupiego ulicą Wiejską za