Więcej o: Nowoczesna i ekologiczne autobusy już wkrótce w Olkuszu

Nowoczesna i ekologiczne autobusy już wkrótce w Olkuszu

Już wkrótce, dzięki dotacji unijnej mieszkańcy gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno korzystający z komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek, będą mogli podróżować nie tylko nowoczesnymi, ale przede wszystkim ekologicznymi autobusami. Umowa gwarantująca dofinansowanie tej inwestycji została oficjalnie przekazana 28 marca jej beneficjentowi, którym jest zrzeszający cztery gminy: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze – Związek Komunalny Gmin

DRUGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY z dnia 9 listopada 2016 r.

  Postępowanie przeprowadzone będzie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji umowy 1 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii/liniach komunikacji miejskiej Usługi 60112000-6 Usługi w zakresie transportu drogowego 457

Więcej o: Bilet za 1 zł

Bilet za 1 zł

W związku z licznymi pytaniami pasażerów przypominany, iż bilet za 1 zł obowiązuje wyłącznie w strefie miejskiej Olkusza ograniczonej przystankami: Os. Młodych Pętla, ul. Ks. Gajewskiego, Osiecka, Al. 1000-lecia, Rabsztyńska Supermarket, Supersam ZKG „KM”, 20 Straconych I, Skrzyżowanie stacja „Statoil”, Żuradzka, Orzeszkowej, Kamyk, zgodnie z załączoną mapą. Dodatkowo za 1 zł można podróżować na całej

Zapytania ofertowe z dn. 18.11.2016r.

zapytanie-ofertowe-contract-consulting zapytanie-ofertowe-ims zapytanie-ofertowe-magnus-media zapytanie-ofertowe-trako zapytanie-ofertowe-viggen   Dodano 09.12.2016r. Zestawienie ofert na opracowanie wniosku aplikacyjnego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. , Nr 5 poz. 13) Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji

Więcej o: Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

ZKG „KM” w dniu 28.X.2016 r. umieścił na przystankach rozkłady jazdy linii specjalnych obowiązujące w dniach 29, 30, 31.X oraz  1.XI.2016 r. Rozkłady linii MC, PSC oraz SŁC zostały wydrukowane na papierze w kolorze pomarańczowym celem łatwiejszej identyfikacji wizualnej (wydrukowano również zmienione rozkłady linii M, PS i SŁ). Dodatkowo wersja papierowa rozkładu zawiera dokładną trasę