DRUGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY z dnia 9 listopada 2016 r.

  Postępowanie przeprowadzone będzie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji umowy 1 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii/liniach komunikacji miejskiej Usługi 60112000-6 Usługi w zakresie transportu drogowego 457

Więcej o: Bilet za 1 zł

Bilet za 1 zł

W związku z licznymi pytaniami pasażerów przypominany, iż bilet za 1 zł obowiązuje wyłącznie w strefie miejskiej Olkusza ograniczonej przystankami: Os. Młodych Pętla, ul. Ks. Gajewskiego, Osiecka, Al. 1000-lecia, Rabsztyńska Supermarket, Supersam ZKG „KM”, 20 Straconych I, Skrzyżowanie stacja „Statoil”, Żuradzka, Orzeszkowej, Kamyk, zgodnie z załączoną mapą. Dodatkowo za 1 zł można podróżować na całej

Zapytania ofertowe z dn. 18.11.2016r.

zapytanie-ofertowe-contract-consulting zapytanie-ofertowe-ims zapytanie-ofertowe-magnus-media zapytanie-ofertowe-trako zapytanie-ofertowe-viggen   Dodano 09.12.2016r. Zestawienie ofert na opracowanie wniosku aplikacyjnego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. , Nr 5 poz. 13) Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji

Więcej o: Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

ZKG „KM” w dniu 28.X.2016 r. umieścił na przystankach rozkłady jazdy linii specjalnych obowiązujące w dniach 29, 30, 31.X oraz  1.XI.2016 r. Rozkłady linii MC, PSC oraz SŁC zostały wydrukowane na papierze w kolorze pomarańczowym celem łatwiejszej identyfikacji wizualnej (wydrukowano również zmienione rozkłady linii M, PS i SŁ). Dodatkowo wersja papierowa rozkładu zawiera dokładną trasę

Więcej o: Ankieta dla pasażera dojeżdżającego do pracy

Ankieta dla pasażera dojeżdżającego do pracy

Edit: dostrzegając już pierwsze odpowiedzi, chcielibyśmy prosić o nieco bardziej szczegółowe, proponowane zmiany. Np. dodatkowy kurs z X do Y o godzinie 10:00 albo zwiększenie częstotliwości linii XY pomiędzy godziną 9 a 11 itp.

Informacja o wprowadzeniu dodatkowych zmian na linii 470 i WK

W okresie wakacji na linii WK w niedziele i święta zostaną dodatkowo zawieszone kursy relacji: Olkusz – Zadole Kosmolowskie o godz. 6:12, 18:10, 20:45; Zadole Kosmolowskie – Olkusz 18:45, 21:05 . Zmianie ulegnie również godzina odjazdu kursu z Zadola z godz. 5:00 na godz. 5:05 w dni robocze. Natomiast na linii 470 kurs realizujący połączenie

XII Turniej Rycerski na zamku w Rabsztynie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu olkuskiego do skorzystania z komunikacji miejskiej podczas nachodzących obchodów z okazji XII Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie. W dniach 2-3 lipca 2016 roku, na uroczystości będzie można dojechać autobusem kursowym linii BP z przystanku Olkusz Dworzec PKS o godz. 10:00, 12:05, 14:15, 18:20, 20:30. Powroty z Rabsztyna odbędą się w