Przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w roku 2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:   SIWZ zał. nr 1 do SIWZ zał. nr 3 do siwz referencje Zał. nr 4 grupa kap. Zał. nr 5 do SIWZ   Pliki JEDZ: JEDZ   Ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.   Dodano 18.04.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Informacji Publicznej

Więcej o: PIERWSZE ZDJĘCIA NOWYCH SOLARISÓW

PIERWSZE ZDJĘCIA NOWYCH SOLARISÓW

Mamy pierwsze zdjęcia naszych nowych autobusów Solaris – prosto z linii produkcyjnej. ZKG „KM” w Olkuszu przypomina, że już w połowie tego roku, dzięki dotacji unijnej mieszkańcy gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno korzystający z komunikacji miejskiej, będą mogli podróżować nie tylko nowoczesnymi, ale przede wszystkim ekologicznymi autobusami.

Przetarg nieograniczony pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINIACH ZKG KM W OLKUSZU”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ (poprawiona 07.12.2018r.)Załącznik 1 SIWZZałącznik 2 SIWZZałącznik 3a SIWZZałącznik 3b SIWZZałącznik 4a do SIWZ oraz załącznik 3a do umowyZałącznik 4b do SIWZ oraz załącznik 3b do umowyZałącznik 5 SIWZZałącznik 6 SIWZZałącznik 7 SIWZ Załącznik 8a SIWZ umowaZałącznik 8b SIWZ umowaZałącznik 1a do umowyZałącznik 1b do umowyZałącznik 2a do

Więcej o: ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY LINII „ZZ” I „ZP”

ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY LINII „ZZ” I „ZP”

Z dniem 03.12.2018 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii „ZZ” i „ZP”. Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z naszej strony internetowej, gdzie zostały zamieszczone zmienione rozkłady jazdy linii „ZP” i „ZZ”.

Więcej o: LINIE 463 i 461 POWRACAJĄ NA SWOJE TRASY PRZEJAZDU!

LINIE 463 i 461 POWRACAJĄ NA SWOJE TRASY PRZEJAZDU!

Informujemy, że od soboty – 01 grudnia 2018 r. linia 463, a od poniedziałku – 03 grudnia 2018 r. również i linia 461 będą kursować bez objazdu w Krzykawie. Ponownie linie te będą obsługiwały przystanki: „Krzykawa Szkoła” oraz „Krzykawa Remiza”.

Więcej o: ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „BP”

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „BP”

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż z dniem 03.12.2018 r. kurs linii „BP” relacji: Pazurek – Podlesie – Olkusz Orzeszkowej z godz. 5:05 zostanie przyspieszony o 10 minut. Kurs ten z przystanku Pazurek będzie odjeżdżał o godz. 4:55.

Więcej o: ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „Ż”

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „Ż”

Informujemy, iż z dniem 03.12.2018 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w rozkładzie jazdy linii „Ż”: – kurs po godz. 10:55 relacji: Olkusz Orzeszkowej – Dw. PKP – Czarnogórska – Żurada zostanie skrócony, będzie rozpoczynał się z Dw. PKS o godz. 11:15 oraz będzie kursował trasą okólną: Dw. PKS – Czarnogórska – Żurada Pętla (odjazd z

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 621952-N-2018

SIWZ-tablica  Załącznik_nr_1_SIWZ Załącznik_nr_2 Załącznik_nr_3 Załącznik_nr_4 Załącznik_nr_5 Załącznik_nr_6_UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Link do opubikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fa9872c-f51f-4f5e-91ad-66cd2d6c2fd9   Dodano 03.10.2018r. wyjasnienia siwz   Dodano 08.10.2018r. Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2018r   Dodano 24.10.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Dodana 07.11.2018r. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego