WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU, DZIERŻAWY I UŻYCZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu  

Zarząd Związku Komunalnego Gmin informuje, że w siedzibie ZKG „KM” przy Al. 1000-lecia 2 c – na II piętrze na tablicy ogłoszeń obok kasy biletowej (budynek PSP Olkusz), na stronie internetowej www.zkgkm.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 12 stycznia do dnia 02 lutego 2024 opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

  • część działki nr 1659/24 (1m2) położonej na placu autobusowym przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na posadowienie piezometru na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą Zarządu ZKG „KM” w Olkuszu z dnia MC/740/2023 z dnia 23.10.2023 r. – 50 zł netto/m2 a terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry,
  • część działki nr 1659/32 (4m2) położonej na placu autobusowym przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod drobny handel obwoźny (wózek z obwarzankami) na okres do 12 miesięcy. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą Zarządu ZKG „KM” w Olkuszu MC/740/2023 z dnia 23.10.2023 r. –  200 zł netto/4m2 a terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

Najem i dzierżawa przeznaczone jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w Związku Komunalnym Gmin „KM” w Olkuszu stosowny wniosek. Więcej informacji pod numerem tel. +48326413914.