WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU, DZIERŻAWY I UŻYCZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu   Zarząd Związku Komunalnego Gmin informuje, że w siedzibie ZKG „KM” przy Al. 1000-lecia 2 c – na II piętrze na tablicy ogłoszeń obok kasy biletowej (budynek PSP Olkusz), na stronie internetowej www.zkgkm.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 12

Nowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Link do ogłoszenia i załączników:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f623ca7e-7058-4e8b-afd0-33d3e99a6cfc   Sekcja I: Instytucja zamawiająca Sekcja II: Przedmiot I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN „KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 273893532 Adres pocztowy: Aleja 1000-lecia 2c Miejscowość: Olkusz Kod NUTS: PL21A Oświęcimski Kod pocztowy: 32-300 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Maciej Janik, Łukasz Solecki E-mail: sekretariat@zkgkm.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na nową wiatę przystankową

Olkusz, dnia 16.09.2022r. Znak sprawy ZKG.271.2.2022   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na   Nowa wiata przystankowa   I.  Nazwa i adres Zamawiającego:     Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu     Al. 1000-lecia 2c     32-300 Olkusz   II.  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej na działkach nr 1659/29, 1659/30, 1659/31,