Zaproszenie do złożenia oferty na nową wiatę przystankową

Olkusz, dnia 16.09.2022r.

Znak sprawy ZKG.271.2.2022

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

 

Nowa wiata przystankowa

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

    Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

    Al. 1000-lecia 2c

    32-300 Olkusz

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej na działkach nr 1659/29, 1659/30, 1659/31, 1659/32 położonych w Olkuszu przy
  ul. T. Kościuszki.
 2. Szczegółowy opis techniczny wiaty, warunki gwarancji i odbioru są zawarte
  w załączniku „Zaproszenie wiata”.
 3. Zakres prac:

a)      Demontaż i utylizacja starej wiaty o długości 11,60 m i szerokości 1,50 m. Stara wiata wykonana z profili stalowych wypełnionych szkłem hartowanym, dach z poliwęglanu. Zdjęcia starej wiaty w załączeniu do zaproszenia.

b)      Rozebranie części kostki brukowej na wysepce przystankowej, wykonanie fundamentu betonowego z betonu klasy minimum B20 lub przygotowanie miejsca pod montaż gotowych prefabrykatów betonowych.

c)      Montaż wiaty.

d)      Wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy energetycznych.

e)      Wykonanie prac brukarskich przywracających pierwotny wygląd wysepki przystankowej.

f)       Inne prace niezbędne do odbioru i prawidłowego funkcjonowania przystanku

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2023 r.
 2. Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości zamówienia.
 3. Osoby do kontaktu : Maciej Janik – tel . 32 641 39 14

 

III. Sposób przygotowania i złożenia oferty

 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2022 r. do godz. 14:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zkgkm.pl.
 2. Do oferty należy załączyć:

a)      Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1)

b)      Podpisane oświadczenie RODO

 


Załączniki

zaproszenie wiata-sig

formularz ofertowy

oświadczenie RODO

 


Link do ogłoszenia na BIP.