DRUGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY z dnia 9 listopada 2016 r.

 

Postępowanie przeprowadzone będzie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.)

Lp.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rodzaj zamówienia

Wspólny słownik CPV

Nr linii

Trasa

Data rozpoczęcia

realizacji umowy

1

Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii/liniach komunikacji miejskiej

Usługi

60112000-6 Usługi w zakresie transportu drogowego

457

Olkusz Supersam ZKGKM-Lgota II

1.01.2019

2

460

Olkusz Oś. Młodych Pętla – Sławków Dworzec PKP

1.01.2019

3

461

Olkusz E. Orzeszkowej – Sławków Rynek

1.01.2019

4

462

Olkusz Supersam ZKG KM- Sławków Rynek

1.01.2019

5

463

Olkusz Supersam ZKG KM – Bukowno Dworzec PKP

1.01.2019

6

464

Olkusz Dworzec PKS-Bukowno Dworzec PKP

1.01.2019

7

465

Bukowno Dworzec PKP- Olkusz Oś. Młodych Pętla

1.01.2019

8

466

Olkusz Dworzec PKS-Bukowno Sławkowska Pętla

1.01.2019

9

467

Bukowno Leśna Pętla – Podlesie Ogrodowa Pętla

1.01.2019

10

470

Olkusz Oś. Młodych Pętla – Cieślin Dom Ludowy

1.01.2019

11

471

Olkusz Supersam ZKG KM – Rodaki Pętla

1.01.2019

12

472

Chechło Pętla – Olkusz Dworzec PKS

1.01.2019

13

473

Olkusz Supersam ZKG KM- Golczowice Pętla

1.01.2019

14

474

Golczowice Pętla – Olkusz Supersam ZKG KM

1.01.2019

15

475

Bogucin Mały – Olkusz Dworzec PKS

1.01.2019

16

476

Olkusz Supersam ZKG KM-Rodaki Pętla

1.01.2019

17

477

Olkusz Supersam ZKG KM- Rodaki Pętla

1.01.2019

18

Ż

Olkusz- Żurada

1.01.2019

19

ZZ

Olkusz- Osiek- Zawada

1.01.2019

20

ZP

Olkusz-Kogutek

1.01.2019

21

WK

Olkusz – Zadole Kosmolowskie

1.01.2019

22

G

Olkusz-Witeradów-Gorenice

1.01.2019

23

Olkusz Jasna Pętla – Olkusz Szpital

1.01.2019

24

PS

Olkusz Cmentarz – Olkusz Oś. Młodych Pętla

1.01.2019

25

BP

Olkusz-Podlesie-Pazurek-Braciejówka

1.01.2019

26

M

Olkusz Dworzec PKS – Olkusz Os. Młodych Pętla

1.01.2019