Przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w roku 2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:   SIWZ zał. nr 1 do SIWZ zał. nr 3 do siwz referencje Zał. nr 4 grupa kap. Zał. nr 5 do SIWZ   Pliki JEDZ: JEDZ   Ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.   Dodano 18.04.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINIACH ZKG KM W OLKUSZU”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ (poprawiona 07.12.2018r.)Załącznik 1 SIWZZałącznik 2 SIWZZałącznik 3a SIWZZałącznik 3b SIWZZałącznik 4a do SIWZ oraz załącznik 3a do umowyZałącznik 4b do SIWZ oraz załącznik 3b do umowyZałącznik 5 SIWZZałącznik 6 SIWZZałącznik 7 SIWZ Załącznik 8a SIWZ umowaZałącznik 8b SIWZ umowaZałącznik 1a do umowyZałącznik 1b do umowyZałącznik 2a do

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 621952-N-2018

SIWZ-tablica  Załącznik_nr_1_SIWZ Załącznik_nr_2 Załącznik_nr_3 Załącznik_nr_4 Załącznik_nr_5 Załącznik_nr_6_UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Link do opubikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fa9872c-f51f-4f5e-91ad-66cd2d6c2fd9   Dodano 03.10.2018r. wyjasnienia siwz   Dodano 08.10.2018r. Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2018r   Dodano 24.10.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Dodana 07.11.2018r. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 581447-N-2018

Ogłoszenie – tablica SIWZ-tablica Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta Zalacznik_nr_2 zalacznik_nr_3 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Zalacznik_nr_5 zał nr 6 – UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Dodano 13.07.2018r. Zawiadomnienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu opublikowane w systemie BZP: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/67b31357-1ff8-4e9b-8795-e09aff643ce1

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 574508-N-2018

Ogłoszenie – tablica SIWZ-tablica   Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Zalacznik_nr_5 Zał nr 6 – UMOWA Wizualizacja-Zamawiajacego   Dodano 25.06.2018r. Wyjasnienia_SIWZ   Dodano 28.06.2018r. Informacja z otwarcia ofert   Dodano 29.06.2018r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Wykonanie monitoringu wizyjnego 556501-N-2018

Ogloszenie monitoring wizyjny SIWZ-kamery Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta Zalacznik_nr_2 zalacznik_nr_3 Zalacznik_nr_5 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ załącznik nr 6 wzór umowy monitoring   Dodano 17.05.2018r. wyjasnienia_siwz_monitoring zmiana_siwz_monitoring   Dodano 22.05.2018r. Zmiana_SIWZ_22_05_2018 Wyjasnienia_SIWZ_22_05_2018   Dodano 28.05.2018r. Otwarcie ofert monitoring   Dodano 08.06.2018r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Monitoring   Dodano 27.06.2018r. Zawiadomienie o udzieleniu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Autobusy transportu publicznego 2018/S 071-156743

2018-OJS071-156743-pl SIWZ ZKGKM 12_04_2018 Zalacznik_1_SIWZ Zalacznik_2_SIWZ zalacznik_3_SIWZ zalacznik_4_SIWZ Zalacznik_5_SIWZ Zalacznik_6_SIWZ Zalacznik_7_SIWZ   Dodano 14.05.2018r. Zmiana_SIWZ Pytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ   Dodano 16.05.2018r. Zmiana SIWZ 16_05_2018   Dodano 17.05.2018r. Korekta ogłoszenia   Dodano 21.05.2018r. Zmiana_SIWZ_21_05._2018 Wyjasnienia_SIWZ_21_05_2018   Dodano 28.05.2018r. Wyjasnienia_SIWZ_28_05_2018   Dodano 06.06.2018r. Informacja z otwarcia ofert – Autobusy – 06.06.2018r.   Dodano 08.06.2018r. Sprostowanie do informacji z otwarcia