Przetarg nieograniczony pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINIACH ZKG KM W OLKUSZU”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ (poprawiona 07.12.2018r.)
Załącznik 1 SIWZ
Załącznik 2 SIWZ
Załącznik 3a SIWZ
Załącznik 3b SIWZ
Załącznik 4a do SIWZ oraz załącznik 3a do umowy
Załącznik 4b do SIWZ oraz załącznik 3b do umowy
Załącznik 5 SIWZ
Załącznik 6 SIWZ
Załącznik 7 SIWZ

Załącznik 8a SIWZ umowa
Załącznik 8b SIWZ umowa
Załącznik 1a do umowy
Załącznik 1b do umowy
Załącznik 2a do umowy
Załącznik 2b do umowy
Załącznik 4 do umowy
Załącznik 5 do umowy
Załącznik 7 do umowy

 

Klucz publiczny (plik proszę rozpakować):

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_634b6abd-d480-4798-94b4-a6cf0450a733

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2018-OJS235-537434-pl

 

JEDZ
Plik JEDZ

 

Dodano 07.12.2018r.

Informacja o zmianie SIWZ

 


Dodano 18.12.2018r.

Odwołanie  złożone przez : Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. ,ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń.


Dodano 21.12.2018r.

Wyjaśnienia SIWZ

Zmiana SIWZ

 


Dodano 27.12.2018r.

Sprostowanie informacji

 


Dodano 07.01.2019r.

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji

 


Dodano 09.01.2019r.

Wyjaśnienia SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia

 


Dodano 24.01.2019r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.01.2019r.

 


Dodano 05.03.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Dodano 15.04.2019r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 


Dodano 23.04.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia