Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 563310-N-2018

OGŁOSZENIE-tablica

SIWZ-tablica

Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta

Zalacznik_nr_2

zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_5

zał nr 6 – UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Wizualizacja-Zamawiajacego

 

Dodano 07.06.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dodano 08.06.2018r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania