Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Wykonanie monitoringu wizyjnego 556501-N-2018

Ogloszenie monitoring wizyjny

SIWZ-kamery

Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta

Zalacznik_nr_2

zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_5

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

załącznik nr 6 wzór umowy monitoring

 

Dodano 17.05.2018r.

wyjasnienia_siwz_monitoring

zmiana_siwz_monitoring

 

Dodano 22.05.2018r.

Zmiana_SIWZ_22_05_2018

Wyjasnienia_SIWZ_22_05_2018

 

Dodano 28.05.2018r.

Otwarcie ofert monitoring

 

Dodano 08.06.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Monitoring

 

Dodano 27.06.2018r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia – Monitoring