Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 621952-N-2018

SIWZ-tablica 

Załącznik_nr_1_SIWZ

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3

Załącznik_nr_4

Załącznik_nr_5

Załącznik_nr_6_UMOWA

Wizualizacja-Zamawiającego

 

Link do opubikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fa9872c-f51f-4f5e-91ad-66cd2d6c2fd9

 

Dodano 03.10.2018r.

wyjasnienia siwz

 

Dodano 08.10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2018r

 

Dodano 24.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dodana 07.11.2018r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego