Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 574508-N-2018

Ogłoszenie – tablica

SIWZ-tablica  

Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta

Zalacznik_nr_2

Zalacznik_nr_3

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Zalacznik_nr_5

Zał nr 6 – UMOWA

Wizualizacja-Zamawiajacego

 

Dodano 25.06.2018r.

Wyjasnienia_SIWZ

 

Dodano 28.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Dodano 29.06.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania