Przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w roku 2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

 

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ

zał. nr 3 do siwz referencje

Zał. nr 4 grupa kap.

Zał. nr 5 do SIWZ

 

Pliki JEDZ:
JEDZ

 

Ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 


Dodano 18.04.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

 


Dodano 25.04.2019r.

Wyjaśnienia do SIWZ

Zmiana SIWZ


Dodano 13.05.2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dodano 21.05.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia