Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Autobusy transportu publicznego 2018/S 071-156743

2018-OJS071-156743-pl

SIWZ ZKGKM 12_04_2018

Zalacznik_1_SIWZ

Zalacznik_2_SIWZ

zalacznik_3_SIWZ

zalacznik_4_SIWZ

Zalacznik_5_SIWZ

Zalacznik_6_SIWZ

Zalacznik_7_SIWZ

 

Dodano 14.05.2018r.

Zmiana_SIWZ

Pytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ

 

Dodano 16.05.2018r.

Zmiana SIWZ 16_05_2018

 

Dodano 17.05.2018r.

Korekta ogłoszenia

 

Dodano 21.05.2018r.

Zmiana_SIWZ_21_05._2018

Wyjasnienia_SIWZ_21_05_2018

 

Dodano 28.05.2018r.

Wyjasnienia_SIWZ_28_05_2018

 

Dodano 06.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert – Autobusy – 06.06.2018r.

 

Dodano 08.06.2018r.

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

 

Dodano 21.06.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – autobusy

 

Dodano 19.07.2018r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego

 

Dodano 24.07.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia