Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 581447-N-2018

Ogłoszenie – tablica

SIWZ-tablica

Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta

Zalacznik_nr_2

zalacznik_nr_3

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Zalacznik_nr_5

zał nr 6 – UMOWA

Wizualizacja-Zamawiającego

 

Dodano 13.07.2018r.

Zawiadomnienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu opublikowane w systemie BZP:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/67b31357-1ff8-4e9b-8795-e09aff643ce1